Archiwa autora: Jarosław Protasiewicz

Dyskusja na temat funkcjonalności systemu

Serdecznie zapraszam środowisko naukowe do dyskusji na temat funkcjonalności nowego systemu wspomagania doboru recenzentów i ekspertów.

Obecnie pracujemy nad nową, ulepszoną wersją systemu doboru recenzentów i ekspertów o nazwie Platforma informacji o ekspertach i recenzentach. Prace  prowadzone są w ramach projektu Inventorum, a ich zakończenie jest planowane na listopad roku 2015. Uprzejmie proszę środowisko naukowe o dyskusję na temat funkcjonalności nowego systemu.  Państwa uwagi uwzględnimy projektując Platformę informacji o ekspertach i recenzentach.

Jarosław Protasiewicz

(Jeżeli nie jest widoczna opcja dodawania komentarzy, należy kliknąć na napis Dyskusja na temat algorytmu doboru recenzentów, znajdujący się powyżej.)

Dyskusja na temat algorytmu doboru recenzentów

Serdecznie zapraszam środowisko naukowe do dyskusji na temat algorytmów doboru recenzentów  i ekspertów.

Obecnie pracujemy nad nową, ulepszoną wersją algorytmów doboru recenzentów i ekspertów, która będzie zaimplementowana w nowym systemie o nazwie Platforma informacji o ekspertach i recenzentach. Prace  prowadzone są w ramach projektu Inventorum, a ich zakończenie jest planowane na listopad roku 2015. Będąc świadomym niedoskonałości naszych dotychczasowych rozwiązań, uprzejmie proszę środowisko naukowe o dyskusję na temat metod rekomendacji recenzentów i ekspertów.

Algorytm rekomendacji recenzentów, który został zaimplementowany w Systemie Wspomagania Doboru Recenzentów,  jest opisany w dwutomowej publikacji Procedury Recenzowania i doboru recenzentów (Tom II, Rozdział IV. Moduły merytoryczne, paragraf V. Moduł rankingowania, strony 68-71).

Jarosław Protasiewicz

(Jeżeli nie jest widoczna opcja dodawania komentarzy, należy kliknąć na napis Dyskusja na temat algorytmu doboru recenzentów, znajdujący się powyżej.)

Prezentacja systemu na konferencji IEEE SMC 2014

Artykuł pod tytułem „A Support System for Selection of Reviewers” został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji Institute of Electrical and Electronics Engineers „Systems, Man, and Cybernetics” (SMC 2014) w San Diego.

Artykuł jest dostępny w IEEE Xplore Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp). W formie skrótowej przedstawiono w nim System Wspomagania Wyboru Recenzentów.