Wersja 1.5

W dniu 27 listopada 2014 roku wdrożono nową wersję systemu. Wprowadzono następujące zmiany:

  • Aktualizacja oraz rozbudowa pomocy użytkownika – zakładka ‚Pomoc’ w serwisie informacyjnym;
  • Usprawnienie działania wyszukiwarki Ludzi Nauki;
  • Udostępnienie forum dyskusyjnego – zakładka ‚Dyskusje’ w serwisie informacyjnym;
  • Zmiana szaty graficznej oraz przebudowa serwisu informacyjnego.

Wersja 1.4

W dniu 17 lutego 2014 roku wdrożono nową wersję systemu. Wprowadzono następujące zmiany:

  • Wprowadzono możliwość dodawania dokumentów, takich jak: Curriculum vitae oraz osiągnięć naukowych. Wgrane dokumenty są udostępniane do pobrania na publicznym profilu osoby;
  • Wprowadzono możliwość dodawania zdjęcia profilowego;
  • Wprowadzono zmiany w słowach kluczowych: od teraz system zachowuje oryginalną formę słowa kluczowego wpisaną przez użytkownika – dotyczy zarówno słów z profilu osoby jak i słów przypisanych do publikacji. Możliwa jest też korekta istniejącej formy zapisu słowa kluczowego.

Wersja 1.3.20

W dniu 5 lutego 2014 roku wdrożono nową wersję systemu. Wprowadzono następujące zmiany:

  • Dodanie obsługi przeglądarki Internet Explorer 11
  • Poprawa wyszukiwarki słów kluczowych i ludzi nauki

Wersja 1.3

Rozszerzenie edycji profilu naukowca o możliwość uzupełniania historycznych danych osobowych, słów kluczowych, dyscyplin naukowych oraz wprowadzenia strony domowej. Dodanie ankiety dotyczącej współpracy z OPI.

Wersja 1.2

Rozszerzenie aplikacji na potrzeby wdrożenia w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Usprawniono działanie rankingu recenzentów, rozszerzono ranking o dodatkowe kryteria. Przeprowadzono integrację pomiędzy bazami NCBiR oraz bazą systemu. Dodano możliwość filtrowania danych: dane publiczne oraz dane specyficzne dla konkretnego podsystemu.

Wersja 1.1

Dodano możliwość edycji listy publikacji przez naukowca oraz ścisłą integrację z bazą Nauka Polska. Publikacje wprowadzane do systemu wyświetlają się w Nauce Polskiej, istnieje możliwość wyszukiwania według kryteriów z Systemu Wspomagania Wyboru Recenzentów. Z Nauki Polskiej można przejść bezpośrednio do edycji profilu w systemie.

Wersja 1.0

Pierwsza w pełni funkcjonalna wersja systemu. Obejmowała w swoim zakresie ekstrakcję słów kluczowych, analizę dokumentu, dostęp do baz danych (ludzi, publikacji, źródeł, dziedzin naukowych i słów kluczowych) oraz ranking recenzentów.