Prezentacja systemu na konferencji IEEE SMC 2014

Artykuł pod tytułem „A Support System for Selection of Reviewers” został zaprezentowany podczas międzynarodowej konferencji Institute of Electrical and Electronics Engineers „Systems, Man, and Cybernetics” (SMC 2014) w San Diego.

Artykuł jest dostępny w IEEE Xplore Digital Library (http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp). W formie skrótowej przedstawiono w nim System Wspomagania Wyboru Recenzentów.