O systemie

System Wspomagania Wyboru Recenzentów został wykonany przez zespół Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych (http://lis.opi.org.pl) w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym (http://opi.org.pl).

Projekt był realizowany w latach 2011–2012 i stanowił zadanie 5.1 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (priorytet I, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.3).

Użyte oprogramowanie i zasoby:

Główne projekty Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych: