Strona Główna

english |  polski

„System wspomagania wyboru recenzentów” to adaptacyjna baza wiedzy o potencjalnych recenzentach. System udostępnia następujące funkcjonalności:

 • Ranking recenzentów (generuje ranking recenzentów)
 • Analiza dokumentu (sumaryzacja dokumentu poprzez wyodrębnianie słów kluczowych)
 • Bazy danych (przeglądanie danych)
  • Dziedziny naukowe
  • Ludzie
  • Słowa kluczowe
  • Publikacje
  • Źródła

Statystyki:

 • liczba publikacji: 5172581 (szczegóły)
 • liczba źródeł: 184059
 • liczba słów kluczowych: 6795340 (szczegóły)
 • liczba naukowców: 219438

Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 188b, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z tworzeniem bazy recenzentów usprawniających proces zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami, upowszechnianiem i promocją nauki polskiej, niezbędnych do prowadzenia badań naukowych, dydaktycznych, statystycznych i historycznych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań związanych z przedstawianiem aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej realizowanej w ramach działalności statutowej administratora danych oraz zadań dla dobra publicznego.

„System Wspomagania Wyboru Recenzentów” stanowi zadanie 5.1 projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (priorytet I, działanie 1.1, poddziałanie 1.1.3).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

Deklaracja dostępności serwisu System Wspomagania Wyboru Recenzentów dostępna pod linkiem deklaracja-dostępności.