Home

english |  polski

„Support System for Selection of Reviewers” is the adaptive knowledge database about potential reviewers. The system provides the following functionality:

 • Ranking of reviewers (generates a ranking of reviewers)
 • Analysis of a document (automatic keyword extraction)
 • Databases (browsing data)
  • Scientific fields
  • People
  • Keywords
  • Publications
  • Sources

Statistics:

 • number of publications: 5172581 (details)
 • number of sources: 184059
 • number of keywords: 6795340 (details)
 • number of scientific researches: 219438

Statement about personal data security (only in Polish).
Informujemy, że dane osobowe przetwarzane są przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 188b, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych z tworzeniem bazy recenzentów usprawniających proces zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami, upowszechnianiem i promocją nauki polskiej, niezbędnych do prowadzenia badań naukowych, dydaktycznych, statystycznych i historycznych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań związanych z przedstawianiem aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej realizowanej w ramach działalności statutowej administratora danych oraz zadań dla dobra publicznego.

„Support system for selection of reviewers” is the task 5.1 systemic project „Support for research management system and their results” in the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013 (Priority I, Measure 1.1, Sub-measure 1).

Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013

Declaration of accessibility for Support System for Selection of Reviewers available under link accessibility-declaration.