Algorytm doboru recenzentów

Algorytm rekomendacji recenzentów, który został zaimplementowany w Systemie Wspomagania Doboru Recenzentów,  jest opisany w dwutomowej publikacji Procedury recenzowania i doboru recenzentów (tom II, rozdział IV „Moduły merytoryczne”, paragraf V „Moduł rankingowania”, strony 68–71).